Planerade aktiviteter under 2024

Listan kommer att fyllas på undan för undan.

Allt aviseras som vanligt via sms ca två veckor före evenemangsdagen. Gäller endast medlemmar.

Om det finns plats i bussen på något av föreningens evenemang så är även "icke" medlemmar välkomna att deltaga.

Ni åker med för samma pris som föreningens medlemmar. Det är bara att hänga på!

Har du något eget förslag på resa eller evenemang så kontakta någon i styrelsen.

VÄLKOMMEN